לדף הבית
   אודות טקטוניק  |   למה אנחנו?  |   תמ"א 38   |   תמ"א 38 בחיפה  |   תהליך העבודה  |   פרויקטים   |   שאלות ותשובות   |   מאמרים  |   יצירת קשר    
תהליך העבודה

סיור ובדיקה ראשונית
עם קבלת הפנייה הראשונית מצד הבניין, אנו נגיע לסיור במקום, נלמד את תוכניות הבניין ונבחן את התאמתו לדרישות תמ"א 38 ואת האפשרויות השונות הניתנות לביצוע לשם שידרוג הבניין:
הוספת מעלית וממ"ד, הוספת מקומות חניה, הוספת קומה וכמובן חיזוק הבניין.
מפגש היכרות תמ”א 38

על מנת להתניע את תהליך ההתקשרות אנו נפגש עם נציגות הבניין ונסקור את אופן הפעולה ואפשרויות הפיתוח המוצעות. בשלב זה נבקש מנציגות הבניין "למפות" את מבנה הבעלויות בדירות ולהציג בעיות פוטנציאליות במידה וקיימות.

תכנית אדריכלית והנדסית

עם קבלת ההחלטה על יציאה לפרויקט נכין תכנית אדריכלית סכמאטית, שתכלול את החיזוקים שיתווספו, בניית המעלית, הממ"דים, תוכנית החניות והפיתוח הסביבתי וכדומה.

אישור התוכנית וחתימה על הסכם

עם השלמת התוכניות, הן יוצגו בצורה מפורטת ומקצועית בפגישה עם בעלי הדירות.
לאחר אישור התוכנית ע"י הדיירים, יוצג הסכם להתקשרות לפי תמ"א 38.
עורך דין שייבחר ע"י הדיירים יעבור על פרטי החוזה וייתן את הערותיו ויאשר אותו. לאחר ההסכמה, הדיירים יחתמו על החוזה והפרויקט יקודם לשלב הרישוי.
במועד זה, אנו נדווח לרשויות המס על העסקה כנדרש בחוק ונשלם את המיסים הנגזרים מההסכם.

קבלת היתר בנייה
בשלב זה, האדריכל, יחד עם יתר היועצים, מכינים תוכניות לצורך קבלת היתר בנייה (גרמושקה). בשונה ממסלול בנייה "רגיל" לפי חוק התכנון והבנייה, במסלול "תמא 38" נדרש לקבל אישור הנדסי לתוכנית החיזוק לפני הגשת היתר הבנייה. כפי שנדרש בנוהל של משרד הפנים, עיריית חיפה מינתה מהנדסים חיצוניים אשר בודקים ומאשרים את התוכנית.
לאחר האישור העקרוני לפתרון החיזוק, ניתן להגיש היתר בנייה במסלול הרגיל. הבקשה להיתר כרוכה בקבלת "הקלה" מתב"ע (תוכנית בניין עיר) ולכן כפופה לשמיעת התנגדויות שכנים.
בגמר הליך ההתנגדויות ולאחר מילוי כל התנאים ההנדסיים והאדריכלים, כמו כיבוי אש, אגף התנועה ואגף מים וביוב בעירייה, ניתן לקבל את היתר הבנייה
ביצוע הפרויקט
במקביל להליך קבלת היתר הבנייה, צוות היועצים מכין תוכניות עבודה לביצוע בכל התחומים: אדריכלות, שלד הקונסטרוקציה, חשמל, מים וביוב, תנועה וניקוז, מיזוג אויר, בידוד תרמי ואיטום ועוד.
לאחר קבלת היתר הבנייה, ועדכון התוכניות במידה ויידרש, נחל בבניית הפרויקט.
לכל פרויקט תוכן תוכנית שלבי ביצוע, בתאום עם הדיירים, כדי שניתן יהיה להמשיך בשגרת החיים בבניין.
בנוסף, יוכן לוח זמנים בשיטת "גאנט" אשר יישלח לדיירים ויופיע באתר האינטרנט של החברה. כל שינוי יעודכן בלוח הזמנים כדי שהדיירים יוכלו לעקוב אחר התקדמות ביצוע העבודות.
 
סיום הפרויקט
בתום העבודות נמסר הבניין המשודרג לבעלי הדירות, לשביעות רצונם. הדיירים נהנים מעליה ברמת החיים, עלייה משמעותית בשווי השוק של הדירה שבבעלותם, והחשוב מכל – הגנה מסכנת רעידת אדמה.

התמודדות עם רעידות אדמה    מסמכי תמ"א 38 ודברי חקיקה    ניהול פרויקטים   


טקטוניק הנדסה ויזמות בע"מ |  טל. 04-8702021/3  | דוא"ל: office@tectonic.co.il
עיצוב ובנית אתר - אימוטיב עיצוב ואינטרנט


שם:
טלפון:
דוא"ל
כתובת
שם משתמש:
סיסמא: